Tekstversie
Inhoud tonen

Gebärdensprache Deutsch English Nederland Francais
 
 

Het gebied van het Nationaalpark wordt door nagenoeg natuurlijke loofbossen, soortenrijke graslanden, indrukwekkende rotsen en natuurlijk stromende beken gekenmerkt. In vele van deze door bos water en wildernis gekenmerkte levensgemeenschappen komen plante - en diersoorten voor, die in de Eifel en in Nordrhein-Westfalen bedreigt zijn. Ze worden met uitsterven bedreigt als er niets voor hun bescherming wordt ondernomen.

Het Nationaal Park is ongeveer 110 vierkante kilometer groot. Het biedt al naar gelang de hoogte, de geologische ondergrond en het vroegere gebruik van het landschap, lokale verschillen in klimatologische verscheidenheid en vochthuishouding, bodemsamenstelling en voedselvoorziening. Planten en dieren stellen verschillende eisen aan hun leefomgeving. Zo komen bijvoorbeeld aan een langzaam stromend beekje in het bos andere plante- en diersoorten voor als aan een beek die in de volle zon door een steile, stenige helling stroomt. Zo creeren ze bijvoorbeeld een nat en regelmatig overstroomt grasland ten op zichte van in het hoger gelegen gebied een droog grasland. Gebieden met dezelfde leefomstandigheden en een kenmerkende soortensamenstelling worden levensgemeenschappen of biotopen genoemd. Bij planten noemt men dit plantengemeenschap.Veel levensgemeenschappen waar zeldzame plante- en diersoorten voorkomen worden meer en meer verdrongen en/of verdwijnen uit het landschap. De hoofdoorzaak is veelal te wijten het ontbreken van een positieve financiele balans tussen de landbouw- en bosbouwsector. Verschillende biotopen en plante- en diersoorten worden in Duitsland door§62 van het wetboek van Nordrhein-Westfalenbeschermd.Landschaftsgesetzes (Landschapswet)
http://www.bmu.de/artenschutz/doc/6849.php
(in duits)Bundesartenschutzverordnung (Soortenbescherming)
http://www.bmu.de/artenschutz/doc/6849.php]) (in duits)
De Europese Unie heeftdiverse bedreigde levensgemeenschappen en plante- en diersoorten benoemt die door alle EU lidstaten door het bestemmen van deze speciale natuurgebiedenbeschermt moeten worden. In het Nationaal Park de Eifel liggen van de zes Flora Fauna Habitat gebieden in Nordrhein-Westfalen, drie Flora Fauna Habitat gebieden volledig ingesloten in het nationaal park en de drie andere gebieden, voor het over grote deel.Fauna-Flora-Habitat-Richtlijn (FFH-Richtlijn): http://www.natura2000.munlv.nrw.de/ (in duits)Door de FFH richtlijnen zijn de noodzakelijke maatregelen voor bescherming van het gebiedbeschreven en zo kunnen de levensgemeenschappen met de kenmerkende plante- en diersoorten die in het Nationaal Park voorkomen, beschermd worden.

 
 
 Naar boven