Tekstversie
Inhoud tonen

 

Woud - De leefgebieden die ons landschap vormen

Het Nationaal Park de Eifel is een ’Nationaal Woud-Park’, 75% van het park wordt door bossen bedekt. De bescherming en ontwikkeling van inheemse bossen geschiedt in een zo natuurlijk mogelijk proces, nagenoeg onbeïnvloed door menselijk ingrijpen. Dit is het wezenlijke doel van het Nationaal Park.

 

De bossen van het Nationaal Park zijn het resultaat van een reeds duizend jaar durende ontwikkeling. Na de laatste ijstijd (ongeveer 10.000 jaar geleden) hadden door beuken gedomineerde loofbossen zich op grote schaal ontwikkeld in de Eifel en ook in midden Europa. In de laatste eeuwen werd het menselijk ingrijpen steeds dwingender en veranderde het aanzicht dusdanig drastisch. De oorzaak hiervan lag in de houtproductie voor houtskool, het winnen van schors voor het looien van leer en door het grootschalig ruimte maken voor akker- en weideland verdween het oorspronkelijke bos praktisch compleet uit de Eifel. Door planmatig (her-) bebossen in de laatste 150 jaar is de oppervlakte aan bos weer enorm gestegen, hoofdzakelijk begroeid door uitheemse sparren.

De verschillende tijdperken in natuur- en cultuurgeschiedenis hebben in het Nationaal Park vele sporen achtergelaten. De bezoekers van het Nationaal Park kunnen een grote diversiteit aan bossoorten uit verscheidene periodes ontdekken…

Bijvoorbeeld het oorspronkelijke en indrukwekkende ‘Oerbos’ of het oude ‘productie bos’. Wat men hier ook kan waarnemen is de ontwikkeling van een voormalig onnatuurlijk productiebos naar een oerbos van tweede hand.

Terwijl in het noorden rondom Hetzingen en Kermeter vooral loofbos groeit (met eiken en beuken als dominante boomsoort), vinden we in het zuiden bij Wahlerscheid vooral naaldbos dat hoofdzakelijk uit sparren bestaat. De grove den is ook een belangrijke naaldboom en komt voornamelijk ten oosten van Kermetervoor.

Het bos is een belangrijke biotoop voor talrijke planten en dieren. Met name in het voorjaar treffen we in de vele loofbossen van het Nationaal Park een weelderige onderbegroeiing van bont gekleurde kruidachtigen. Het hout van oude bomen is met mos en korstmossen bedekt, die de bomen een authentiek uiterlijk geven. In de zomer en de herfst groeien de vruchtlichamen van schimmels uit de grond. De spechten die in de stammen van oude bomen leven of de wilde kat die zich in het kreupelhout verstopt zijn voorbeelden van de hier voorkomende diersoorten.

 
 

Naaldbos - geen inheemse boomsoorten met een groot uithoudingsvermogen

Sinds de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, kwamen er in de Eifel geen naaldbomen voor die hier zonder toedoen van de mens konden groeien. Pas in het midden van de 19e eeuw heeft het bosbeheer vlaktes beplant die door intensief menselijk gebruik tot boomvrije woestenij waren omgevormd. Vanwege de enorme groeikracht in vergelijking met onze inheemse soorten werden deze uitheemse soorten gekozen. Dit is de reden waarom 40% van het Nationaal Park uit naaldbomen bestaat.

 

Planten van het naaldbos

In naaldbossen zijn de leefomstandigheden volledig anders als in de loofbossen. Zo is de bodem bijvoorbeeld meestal zuur en de humuslaag, die uit nadelen bestaat, is veel dikker in vergelijk met een loofbos.

 

Dieren van het naaldbos

Ook al behoren de naaldbossen van het Nationaal Park niet tot de natuurlijke bosgemeenschappen, zijn er toch tal van diersoorten die de dichte en in de winter groene naaldbossen voor de loofbossen prefereren. Zo zijn de dichte sparren opstanden overdag een goed refugia voor grotere hoefdieren zoals het edelhert, reeën, en wilde zwijnen en vooral als er sneeuw ligt of als ze veelvuldig gestoord worden.
 

Loofbos de oerbossen van morgen

De loofbossen in het " Woud"- Nationaal Park Eifel hadden een doorslaggevende rol in de bestemming van het Nationaal Park en daardoor een beschermd als geheel.
 

Planten van het loofbos

In de beukenbossen van het Nationaal Park Eifel komt naast de Beuk (Fagus sylvatica) vooral Eiken (Quercus) en af en toe een gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) voor.
 

Dieren van het loofbos

De loofbossen van het Nationaal Park Eifel zijn het leefgebied voor talloze grote en kleine diersoorten. Ze bieden verschillende zoogdieren voedsel en bescherming.
 
 Naar boven