Tekstversie
Inhoud tonen

 

Water en zijn verschillende verschijningsvormen

De Noordeifel is met een gemiddelde neerslag een regenrijk en waterrijk middel gebergte. Dit geldt ook voor het Nationaal Park Eifel, dat een representatief gedeelte van het waterrijke gebied is.

Het water is echter niet zomaar water. Het kan verschillende vormen aannemen. Voor water als biotoop (voor de plant- en diersoorten die hier leven) is het van essentieel belang of het gaat om stilstaand water, zoals meren, vennen en poelen, of om stromend water, zoals beken en rivieren. Een uitzondering is het grote kunstmatige stuwmeer Urfttalsperre die een grote invloed op het landschap van de Noordeifel heeft. Door de stuwing van het stromende water onstaat een kunstmatig stilstaand water.

 
 

Stromend water - levensaderen van het landschap

I

Het Nationaal Park Eifel ligt in een netwerk van grote en kleine beken (Zie kaart) Bijna alle beken monden ofwel direct of eerst in de rivier de "Urft" en dan in de "Rur".

 

Planten van het stromende water

In het Nationaal Park zijn in de smalle en meestal beschaduwde beken, met hun stenige bodem, weinig waterplanten te vinden. Opvallend is het mos dat onder water op de stenen groeit, zoals het bronmos (Fontinalis antipyretica).
 

Dieren van het stromende water

Typische en veel voorkomende vissoorten van de Nationaal Park beken en rivieren zijn de beekforel (Salmo trutta) en de rivierdonderpad (Cottus gobio). De beekprik (Lampetra planeri) en de rivierdonderpad zijn in Nordrhein – Westfalen sterk bedreigde vissoorten die in het Nationaal Park slechts in de Fuhrtsbeek voorkomen.
 

Stilstaand water - klein maar complex

Op verschillende plaatsen in het Nationaal Park worden beken door dammen gestuwd. Hierdoor ontstaan kleine vijvers. Meestal liggen deze vijvers bij beken die wegen kruisen zoals bij Wahlerscheid en Kermeter. Deze gestuwde vijvers dienden als bluswater of voor de visteelt, voor in beken levende dieren betekenen deze dammen barrieres die de natuurlijke beweging zowel stroomopwaarts als -afwaarts verhindert.

 

Planten van het stilstaande water

Het voorkomen van verschillende planten in en aan de poelen en vennen van het Nationaal Park ligt hoofdzakelijk aan de waterdiepte en de overstromingsduur. In het diepere water staan de echte waterplanten waar soorten zoals sterrenkroos (Callitriche) en het drijvend fontijnkruid (Potamogeton natans) voorkomen.
 

Dieren van het stilstaande water

Bekijkt men de kleine stuwtjes, de poelen en vennen in het Nationaal Park heel goed dan kan men een enorme verscheidenheid aan verschillende diersoorten ontdekken.

 

Stuwmeer - Architectonisch monument en waardevol leefgebied

Stuwmeren dienen als waterberging. Om het gestuwde water te benutten en om aan de eisen die hiermee gepaard gaan te voldoen kan men ofwel continu óf op geregelde tijden het water gebruiken dan wel afvoeren.
 

Dieren van de stuwdam

Graureiher sind große, grau-schwarz gefiederte Vögel, die sich gerne von Fischen ernähren
Al vanaf 1987 broedt de blauwe reiger (Ardea cinerea), in grote koloniën aan de zuidoever van de stuwdam. Sinds het eind van de jaren `90 zijn er in dit gebied ongeveer 30 broedparen. Vanaf het jaar 2002 broedt ook de aalscholver (Phalacrocorax carbo) in de nesten van de reiger zodat ook hiervan ongeveer 30 broedparen kunnen worden vastgesteld.
 
 Naar boven