Tekstversie
Inhoud tonen

 

Grasland - Een vrije blik over bloeiende velden

Gemaaide en door schapen en runderen benutten weiden worden graslanden genoemd. Naast het areaal bos is dit veel voorkomend biotoop in het Nationaal Park. Graslanden treft men voornamelijk bij Dreiborner hoogvlakte en in de brede beekdalen van Hetzingen, Dedenborn en Wahlerscheid.

Afhankelijk van de voedselverzorging en het vochthuishouding van de bodem en het gebruik zijn er verschillende graslanden te definieren. In het Nationaal Park zijn er voedselarme, laaggroeiende borstgras gemeenschappen, voedselrijkere Frans raaigras en Goudhaver graslandgemeenschap met grassoorten die hoger worden of natte en vochtige graslanden met russen (Juncus) en bontgekleurde ruigtkruidenvegetaties. Soortenarme graslanden treft men vooral op de hoogvlakte van Dreiborn, het voormalige militair oefengebied Vogelsang. Door voortdurende vroegere manoeuvreeroefeningen is de bodem beschadigd dat door het veelvuldig inzaaien van grassen is verholpen. Het gevolg hiervan was dat niet overal een soortenrijke graslandvegetatie kon onstaan.

Het natte en vochtige grasland in beekooien bij Dedenborn en Wahlerscheid werd in het verleden niet meer bewerkt en kwam braak te liggen. Ruigte vegetatie namen meer ruimte in en verdrongen de laaggroeiende grassen en kruiden.

Voor natuurbescherming en bezoekers zijn de in het voorjaar en het begin van de zomer bont bloeiende bergweilanden en natte graslanden een opvallende byzonderheit van het Nationaal Park de Eifel. De beekdalen van Fuhrtsbach en Wüstebachs zijn doel van de natuurliefhebbers op het moment dat de Narcissen, adderwortel en Bergvenkel bloeien. Talloze insecten zoals sprinkranen, vlinders, en kevers voelen zich in deze graslanden thuis.

Deze, net als andere waardevolle graslanden, worden in de toekomst door regelmatig onderhoudt behouden. Ze behoren tot de zogenaamde "managementzone". Andere graslanden worden niet meer open gehouden maar zullen zich op den duur via een struweelstadium uiteindelijk tot een bos ontwikkelen. Dit is een onderdeel van het beschermde proces.

 
 

Planten van het Graslanden

Grasland, de meeste mensen denken nu aan heuvels die met gras begroeit zijn. En terecht - de vegetatie van de verschillende weide en graslanden in het Nationaal Park Eifel wordt voornamelijk door "groene" grassoorten bepaald.
 

Dieren van het grasland

Zo veelvoudig als de vegetatie van dit landschapstype is zo is ook haar dierwereld. De in weide en velden broedende vogels zoals bijvoorbeeld de graspieper (Anthus pratensis), zijn familie de boompieper (Anthus trivialis) en de veldleeuwerik (Alauda arvensi).
 
 Naar boven