Nationalpark Eifel

Terug naar textnavigator

 

Leven in Gemeenschappen - Levensgemeenschappen

Het gebied van het Nationaalpark wordt door nagenoeg natuurlijke loofbossen, soortenrijke graslanden, indrukwekkende rotsen en natuurlijk stromende beken gekenmerkt. In vele van deze door bos water en wildernis gekenmerkte levensgemeenschappen komen plante - en diersoorten voor, die in de Eifel en in Nordrhein-Westfalen bedreigt zijn. Ze worden met uitsterven bedreigt als er niets voor hun bescherming wordt ondernomen.

 

Woud - De leefgebieden die ons landschap vormen

Het Nationaal Park de Eifel is een ’Nationaal Woud-Park’, 75% van het park wordt door bossen bedekt. De bescherming en ontwikkeling van inheemse bossen geschiedt in een zo natuurlijk mogelijk proces, nagenoeg onbeïnvloed door menselijk ingrijpen. Dit is het wezenlijke doel van het Nationaal Park.

 

 

Grasland - Een vrije blik over bloeiende velden

Gemaaide en door schapen en runderen benutten weiden worden graslanden genoemd. Naast het areaal bos is dit veel voorkomend biotoop in het Nationaal Park.
 

Water en zijn verschillende verschijningsvormen

’Water de levensader van de natuur’ in het Nationaal Park; zo heet de expositie van het Nationalpaktores Rurberg. En terecht, want tezamen met het woud en de wildernis is water het belangrijkst in het grote beschermde gebied.
 

Rotsen en droge heide - extreme leefomstandigheden voor planten en dieren

Rosten zijn nagenoeg overal in het Nationaal Park Eifel aan te treffen, als grote rotspartijen in het eikenbos, als enkel landschapselement of als overweldigende rotsformaties die hier en daar met bos word bedekt.

 

Brem - het Eifelgoud van het Nationaal Park

Brem vormt struwelen die in het Nationaal Park op grote schaal in het voormalige militair oefengebied Vogelsang op de hoogvlakte van Dreiborn voorkomt.
 

Venen en vochtige heide - Een voorbode van het Hoge Ven

In het zuidelijke wat hoger gelegen gedeelte van het Nationaal Park de Eifel vindt men bij Wahlerscheid een paar kleinere gebieden met veen en vochtige heide. Samen met andere kleine venen rondom het Nationaal Park (o.a. "Wollerscheider en Hoscheider Venn" bij Simmerath-Lammersdorf of "Mützenicher Venn" bij Mützenich nabij de Duits-Belgische grens) vormen zij de uitlopers van het Belgische hoogveen gebied ‘Hohe Venn’.

 
 Naar boven

Terug naar textnavigator

Naar hoofdpagina