Pagina instellen
Taal: Nederlands

Architectonisch monument en waardevolle leefruimte

Een speciaal soort stuwmeer is het Urfttalsperre (ook wel Urft-meer genoemd) in het Nationaal Park Eifel. Het maakt deel uit van de grote landschap-bepalende stuwmeerketen langs de Roer en zijn zijrivieren, waartoe ook de Obersee en de Rurtalsperre Schwammenauel behoren, die stroomafwaarts aansluiten aan de Urfttalsperre.

De Urfttalsperre bevat ongeveer 45 miljoen kubieke meter water en werd aan het begin van de 20e eeuw gecreëerd ter bescherming tegen overstromingen, om water te leveren aan de industrie aan de Roer en om energie te genereren. In de winter en lente verzamelen komen de versterkt voorkomende stromen van de beken in de omgeving terecht, die in de loop van de zomer weer vrijkomen. Het water stroomt door een 2,7 km lange tunnel dwars door de Kermeter naar de waterkrachtcentrale in Heimbach, waar het wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. In het onder de stuwmeer van de Urft gelegen bovenste meer, dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, wordt het water van de Urft alleen geloosd in noodsituaties, met name zware neerslag of bij een te laag peil van het bovenste meer.


De Urfttalsperre is een belangrijke habitat voor dieren

Hier broeden verschillende grote vogelsoorten. In de winter kunt u rustende en overwinterende watervogels op het wateroppervlak observeren. De stuwmeren zijn een ideale voedselbron voor roofvogels en vleermuizen, terwijl hun oevers het wild voeden.

De Urftseerandweg, de zogeheten provincieweg nr. 7 (K 7) aan de noordelijke oevers, biedt fietsers en voetgangers de mogelijkheid om de Urfttalsperre over de gehele lengte te beleven. Om de dieren niet weg te jagen, is volgens de voorschriften van het Nationaal Park het zwemmen in en rijden op de Urfttalsperre niet toegestaanen is de zuidelijke oever niet toegankelijk via paden. De Urfttalsperre is - net zoals het bovenste meer en de Rurtalsperre - eigendom van het waterschap Eifel-Rur (WVER). Het waterpeil wordt geregeld volgens hun technische taken en hun faciliteiten worden regelmatig verzorgd en onderhouden.

Het voortbestaanvan dit gebruik van waterbeheer in het Nationaal Park als een anderszins gebruiksvrij gebied wordt geregeld door een contract tussen de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de exploitant WVER. Daarom is dit gebied aangewezen als beheerszone in de bestemmingsplannen van het Nationaal Park.