Pagina instellen
Taal: Nederlands

Ruimte voor dieren en planten om te leven

Tot de verschillende leefomgevingen in het Nationaal Park Eifel behoren bossen, graslanden, wateren, rotsen en heidevelden, struiken en moerassen. Hieronder vind je beschrijvingen van deze leefomgevingen en de typische planten, dieren en paddenstoelen die er leven.

In het Nationaal Park Eifel beleven bezoekers een fascinerende natuur met al hun zintuigen. Daar verwacht je

  • natuurlijke loofbossen
  • soortenrijke weiden
  • indrukwekkende rotsen en
  • natuurlijk stromende beken

In veel van deze door bos-, water- en wildernis bepaalde leefomgevingen komen dierlijke, paddenstoel- en plantensoorten voor, die in de Eifel maar ook in Noordrijn-Westfalen in hun bestaan worden bedreigd. Als er niets wordt gedaan om hen te beschermen, zullen ze in het ergste geval uitsterven. Het Nationaal Park Eifel biedt deze soorten een leefruimte die belangrijk is voor hun overleven.

Het totale oppervlak van het Nationaal Park is ongeveer 11.000 hectare ofwel 110 vierkante kilometer. Afhankelijk van de hoogte, de geologische ondergrond en het vroegere gebruik, verschillen de klimatologische en wateromstandigheden, bodems of voedingsstoffen in de bodem. De biodiversiteit is geweldig, want elke soort heeft zijn eigen wensen wat betreft de ideale leefomgeving. Dit is de reden waarom andere dieren, paddenstoelen en planten worden aangetroffen in bossen of langs beekjes dan op zonnige, stenige, steile hellingen. Natte, soms overstroomde weiden in schaduwrijke valleien bieden andere mogelijkheden dan droge weiden op een plateau. Deze leefomgevingen worden ook wel “biotopen” genoemd (afkomstig uit het Grieks en betekent zoveel als “plaats van het leven”). Ze kunnen worden getypeerd op basis van hun kenmerkende levensomstandigheden.


Leefomgevingen verdwijnen - en daarmee ook de dieren en planten

Veel van deze soorten leefomgevingen, waarin ook zeldzame dier- en plantensoorten te vinden zijn, worden steeds meer terug gedrongen of verdwijnen helemaal uit het landschap. Daarmee kan geen bosbouw- of landbouwwinst worden behaald. Dergelijke bedreigde biotooptypes evenals talrijke diersoorten, schimmels en planten vallen onder de wettelijke bescherming op grond van §62 van de landschapsrichtlijn van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de landelijke natuurbeschermingsverordening.

Daarnaast heeft de Europese Unie (EU) door de zogenaamde richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, diverse in heel Europa bijzonder bedreigde habitats en flora en fauna benoemd. Deze moeten voldoende worden beschermd door alle EU-lidstaten, bijvoorbeeld door de aanwijzing van speciale beschermde gebieden. De EU-vogelrichtlijn vereist bovendien de aanwijzing van vogelreservaten om bepaalde vogelsoorten te beschermen. Ongeveer de helft van het oppervlak van het nationaal park is onderhevig aan de Europese natuurbeschermingsrichtlijn als een natuurreservaat of vogelreservaat.