Pagina instellen
Taal: Nederlands

We zetten de koers voor de ontwikkeling van de wildernis

Er vindt actieve en passieve ontwikkeling plaats op de lange weg terug naar de wildernis

In mei 2006 werd voor het eerst een symposium “Nationaal Park Eifel: Bos in ontwikkeling” georganiseerd. Het resultaat van het symposium waren concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van bossen in het Nationaal Park. Het begeleidende rapport moet dienen als een beslissingsinstrument voor het bestuur van het Nationaal Park en de deelnemende actoren en helpen om de concepten van bosontwikkeling te begrijpen.

Het rapport is gepubliceerd door het ‘Forschungsinstitut für Ökosystemanalyse und -bewertung e.V (gaiac) (Onderzoekinstituut voor Ecosysteemanalyse en Evaluatie), het Institut für Umweltforschung (Biologie V, RWTH Aken) (Instituut voor Milieuonderzoek) en het Nationaal Park Eifel.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het grote beschermde gebied en acht jaar na het eerste symposium organiseerden het bestuur van het Nationaal Park en de ‘Förderverein Nationalpark Eifel e.V.’ wederom een symposium. Tijdens het openbare evenement ‘Bos in ontwikkeling 2.0’ van juni 2014 werd de huidige ontwikkeling van het bos in het Nationaal Park besproken met experts en de bevolking. Van te voren kregen geïnteresseerde partijen de gelegenheid om hun mening te geven over toekomstige bosontwikkelingsmaatregelen in een online formulier.    

Informatie over talent-sparren in het zuidelijke Nationaal Park

In de Nationaal Park-regio Wahlerscheid werden in september 2013 op grote schaal sparren verwijderd. De spar is een in de Eifel niet inheemse boomsoort, die vooral in het zuiden van het Nationaal Park overheerst. In overeenstemming met het idee van bescherming en ontwikkeling van het Nationaal Park Eifel, is het doel van het verwijderen van de sparren dat de loofbossen met inheemse loofbomen weer kunnen ontwikkelen. Het bosontwikkelingsproject op de Wüstebach in de Nationaal Park-regio Wahlerscheid wordt begeleid door het onderzoeksproject TERENO.